1-2-3 صدا میاد؟

ما آدم ها چقدر چیزهای بدبختی هستیم.

نه اینکه میم بخواهد شعاری چیزی بدهد ها نه .اما اگر فکر کنیم

میبینیم ما یکسره منتظر ِ چیزی هستیم که نداریمش در حالیکه باید باشد

مثلا آن قشر کاری ِ مملکت منتظر یک شغل مناسب /.

آن دختر ِ منتظر دوست پسرٍِ رفته اش مثلا

و آن مذهبی ِ منتظر امام  زمانش  که هیچ وقت نخواهد آمد البته.

بعله.ما انسانها.چیزهایی که باید باشد را نداریم برایشان تلاش 

میکنیم و به هیچ چیز لعنتی ای نمیرسیم

مثال های میم زیادی چیپ بودند ولی منظورش یک چیزی در همین زمینه ها

بود

پایان.

/ 0 نظر / 6 بازدید