اصلا من آدم ناراحتی.اصلا سگ.اصلا همین سگی.

مقایسه می کنم پارسال رو با امسال.

پارسالی که سراسر پر از گه و نکبت بود و همچنان هست.

تنها تفاوتش این بود که من اون موقع تو لجن گندی که گرفتار شده بودم

یه روزنه میدیدم برای نفس کشیدن که الان اونهم وجود نداره.

تنها تفاوتش اینه که من پارسال به همه چیز خوش بین تر بودم و امسال نه

تنها  تفاوت کوفتی اش اینه که پارسال صحبت می کردم و امسال مجبورم

که خفه خون بگیرم چون شرایط اینو میگه.

تنها تفاوتش اینه که من دارم تمام این روزها رو بالا میارم مدام

 

/ 0 نظر / 3 بازدید