دست به سر کشیده .

 

 

1-حتی اگر این از ویژگی های غیر قابل تغییر انسانها هم باشد باید میم بگوید

چیزی بس تخمی,بیهوده و مسخره است.

اینکه میل به یک چیز جدید تر داری هر لحظه و برایت همه چیز تکرار گذشته

میشود ..اینکه وقتی میرسی میخواهی دوباره برگردی .

......................

2-پنجشنبه راه می افتی تا بیایی پیش میم و تنها بخاطر خود میم و برای 

تولدش .این هم خوشحال کننده است و هم غم انگیز ..به چند روز بعدتری

که دیگر نیستی.

......................

3-میم آرزو ی یک نتیجه ی خوب را دارد .

......................

4-پایان.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید