کسالت بار ترین های میم

 

 

میم نمیداند مشکل از اوست یا همه این درد بی درمان را دارند؟

زود همه چیز برایش کسل کننده میشود. همه چیز حتی آدمها.

نمیداند که اگر وضعیت بهتر بود هم تغییری حاصل میشد یا نه/.

میم نمیداند .

/ 0 نظر / 18 بازدید