آیس

 

 

کمتر از 5 روز دیگر فیزیک امتحان دارد.

32 صفحه از 150 صفحه خیلی هم بد نیست.

عق اش میگیرد از حساب کردن.

بینهایت دوست دارد هیچ چیز و هیچ کسی را جزو اعداد به حساب نیاورد.

و کاغذ های رنگی روی دیوار همین الان با یک عالمه عدد دارند نگاهش میکنند.

قرمز/سبز/آبی

سایان/ماژنتا/زرد.

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
عسل

می گذزه میم ...خیلی زود می گذره:)