دنبال بازی های یواشکی میم (ع)

 

امروز روز خوبی بود . بود جداً.

چون میم فکر نمی کرد آقای ع ـــامری وحشی نباشد که نبود.

که خوب طراحی را یاد میداد.

بعد هم یک کامنت از -ش- و یک پست مثلا که دیگر برای میم مهم نیست.

میم تمام مو نــ یا اش را با خاک یکسان کرده پس آدمهایش هم نابود شده اند

قطعا.

فردا میرود خانه ی نسی .هه خنده دار است اما میرود کمک اشان کند.

راستی -ش- چقدر مهم بودی یک روزهایی/که حالا دیگر نیستی که میم تنها

فکر میکرد میشود ی کجور دیگری راجع به تو قضاوت کرد.ریدی به خودت

دوست من .خراب کردی ذهنیت میم را نسبت به خودت و هر آنچه که

به سختی ساخته بودی.

بیخیال.مرثیه نخوان میم.احمق.

بلند شود برود یک عدد ژلوفن بخورد بیاید بقیه ی آهنگ اش را گوش کند

ای فلک بی من مگردان ای قمر بی من متاااااب

ای زمین ای زمین....

/ 0 نظر / 6 بازدید