بز-دل

 

میم تلاش نمیکند .

کاری که میتواند را نمیکند.

حس میکند هربار در حق ات بدی بیشتری میکند .

که با ذوق بگویی بنظرم خوب است و میم بهانه بیاورد . دانشگاه/راه/کوفت/

زهرمار/درد/مرض/ .. و بپذیری . کاش او این قدر بزدل نبود .

ای کاش . 

/ 0 نظر / 19 بازدید