میم همچنان چارتار گوش میدهد.

 

 

میم گرمازده  شده بود و بلبل اینها دو /سه روزی اینجا بودند و بلبل که بامزه

شده و کارهای جدید یاد گرفته و زرافه اش را میبرد سمت دهنش.

و فردا باید برود هدیه بخرد برای نسی از انقلاب.میخواهد چندتایی مدیوم بخرد

اما خیلی سر در نمی آورد از مدیوم ها . خوب است که نسی با آنها نقاشی

کند .و میم فردا یادت نرود بروی پست .و کیفت را آماده کنی .

در ضمن چرا بعد از هر نقطه تازه یادت می افتد یک "و" بذاری و جمله ات

را ادامه دهی؟ عجیب است.

/ 0 نظر / 20 بازدید