میم و نور کوچک دو روزه

 

 

 

 

نور کوچک بدنیا آمد.

و میم خاله شد.

نور کوچک دو روزه است.

و میم به شدت دوست دارد او را بگیرد و فشارش دهد.

میم جلوی خودش را میگیرد.

میم خوشحال است.

 

 

+خدایا دست از کله ی ما بکش . حواست باشد که اتفاق بدی نیفتد

در مورد موضوعی که خودت می دانی. از تو خواهش میکند  میم.خواهش.

/ 1 نظر / 17 بازدید
کیانا!

تبریک تبریک! :) +میدونم خیلی نظر چرتی بود!! ولی دلم نیومد تبریک نگم! :)