سگ خور

می دانید گاهی پیش می آید که هیچ چیز از جانب شما جذب نمیشود

نه اینکه شما خواسته باشید /چیزی نمی گذارد که جذب کنید و از گه بگیر و

بیا بالا میرینند به هیکلتان چون شما تک می افتید معمولا در اینجور مواقع

واقعا این شرایط چیز بدی ست که تجربه کردن اش را میم برای هیچ نامسلمانی

نمی خواهد اما اگر برای مسلمان .. :‌)

میم لبخند میزند و می گوید جهنم پیش می آید.

یک قطره چکید.

دو قطره..

چشم های میم خراب شده است واشِرش

/ 0 نظر / 3 بازدید