تو حتی پسر نافرمانی که بازگشته هم نبودی .

 

 

خیلی بد است میم که آدم به پدر مریضش بگوید چلاق .

خیلی بد است که همان پسر بعد از مرگ پدرش گریه کند که فرقی ندارد 

دیگر واقعی بودن یا الکی بودنش و بعد در همان روز برود اسناد پدرش را

بردارد و فکر مادر و خواهر بدبخت اش نباشد که فردا صاحبخانه آنها را بیرون

خواهد کرد و دود کند همه چیز را برود هوا .

میم خیلی آدم ها بد بخت اند و بیشتر از اینکه بخواهم بگویم پست و 

بی شرف هستند باید بگویم عوضی ترین و ناچیز ترین و بی اهمیت ترین

موجوات این زمین هستند.

فاک .

میم هدف خلقت را نمی داند . 

/ 1 نظر / 20 بازدید
ahura

نباید هم سعی کند بداند.