یه چیز خوشگل/یه چیز ساده.مثل همین میله ها/رد رد رد

 

میم میداند که یک چیزهایی برای او نیست ها.اما خب فکر میکند حق دارد

که داشته باشدشان.

نمی خواهد دو سال دیگر پشیمان و بدبخت و گند و گه باشد.

میدانید میم فقط همین را میخواهد لعنتی .

همین را میخواهد که نمیخواهد.

 

 

داوود آزاد زیاد دوست دارد.

/ 2 نظر / 6 بازدید
نوا

خب میم شاید حق داشته باشد همه اینها رو.

عسل

عسل هم عین همین پست میم فکر میکنه:/