دایره های رنگی.خنده .زرد.

 

 

خب امروز ،روز جالبی هم بود.

روزی پر از بحث و اینها برای میم که خیلی هم بحث نمیکند.

روز جالبی از عکس/.از چیزی که میم دوست داشت.

و حالا خیلی هم مهم نیست.چون میم نوشت که یادش نرود/.

امتحان های کوفتی .. 

 

و تو،تویی که چنان دوری که کمتر میبینمت.


/ 0 نظر / 5 بازدید